O szkole
Plan zajęć
Rekrutacja
Dla maturzysty
Dla nauczyciela
Materiały dydaktyczne
Galeria
Kontakt


Sekretariat17.01.2017
Uprzejmie informujemy, że sekretariat w Bydgoszczy jest czynny we wtorki od 10:00 do 16:00.   Więcej..
Musisz uaktualnić Flash PlayeraMATURA 2016

Do pobrania procedury obowiązujące na maturze 2016

Deklaracje do pobrania

 
Szanowni Maturzyści!

Jeśli rezygnujecie z podchodzenia do matury prosimy o jak najszybsze powiadomienie

o tym szkoły! Wystarczy wysłać maila na adres sekretariat@albert.edu.pl

Jeśli nas powiadomicie o rezygnacji przynajmniej kilka dni wcześniej, pozwoli nam to uniknąć kosztów najmu sal

i niepotrzebnego fatygowania członków komisji! Dziękujemy za zrozumienie.


I. Deklaracje do matury 2016

1.    Do 30 września 2015 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2016 r. (załącznik 1a_N do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016).
2.    Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2015/2016 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2016 r. w ostatecznej deklaracji.
3.    Do 7 lutego 2016 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z roku szkolnego 2014/2015. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2015 r. (załącznik 1a_N).
4.    Do 31 grudnia 2015 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z roku szkolnego 2014/2015, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a_N i załącznik 2).
5.    Do 31 grudnia 2015 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
       a.absolwenci, którzy ukończyli liceum w roku szkolnym 2014/2015, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona
       (załącznik 1b_N)
       b.osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą (załącznik 1b_N)
       c.absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b_N)
       d.absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.;
          załącznik 1c_N).
6.    Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.II. Terminy egzaminu maturalnego 2016

Sesja główna – od 4 do 27 maja 2016 r.‎
• część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 9 do 21 maja
• część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 4 do 27 maja
‎ • część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 24 maja

Sesja poprawkowa – od 23 do 26 sierpnia 2016 r.‎
• część ustna (wszystkie przedmioty) – od 24 do 26 sierpnia
• część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎
Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.‎
Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.


III. Opłata za egzamin maturalny od 2016 roku

Opłatę pobiera Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, nie szkoła!IV. Wyniki

Wyniki można sprawdzić samodzielnie

SERWIS UCZNIA OKE : http://wyniki.oke.gda.pl/

LOGIN I HASŁO DO SERWISU OTRZYMACIE PAŃSTWO W SZKOLE


V. Dodatkowe informacje

 Jeśli potrzebujesz dokładnych i pewnych informacji najlepiej szukaj ich na oficjalnej
stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i oficjalnej stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Znajdziesz tam:
  • terminy egzaminów
  • arkusze egzaminacyjne z poprzednich matur
  • informator
  • wszelkie informacje o Twoich prawach i obowiązkach
  • akty prawne i komunikaty dyrektora CKE
  • biuletyny maturalne
  • oraz wszystkie inne informacje niezbędne maturzyście 
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie:  www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku:  www.oke.gda.pl

Strona główna | Bydgoszcz | Dabrowa Chełmińska | Janikowo | Solec Kujawski | Występ | Żnin
Albert - licea dla dorosłych. Dla ludzi którzy chcą piąc się w góre.
Realizacja: Dpl Agency & Softnet
Linker SitemapTitle SiteMap Linker